Wat

Bemiddeling is een van de oudste en meeste natuurlijke manier om conflicten op te lossen. Bemiddelen tot een oplossing, gebeurt op een vreedzame,snelle, eenvoudige en efficiënte manier.

Doel

Doel van bemiddeling is dat partijen zelf onder begeleiding van de bemiddelaar tot een akkoord komen. Dit akkoord zal dan ook gemakkelijk door de partijen gedragen en gerespecteerd worden. 

De bemideling gebeurt alijtd op vrijwilllige basis

Voordeel en Verloop

Bemiddeling is een goedkope, snelle en aangename manier om tot een oplossing te komen dan een gerechtelijke procedure.  Door voor bemiddeling te kiezen kiest men ervoor om het conflict in der minne op te lossen. Men kiest dan bewust ervoor om buiten de gerechtelijke procedures te blijven. Men houdt zo de touwtjes in eigen handen en laat geen derde (de rechter) bepalen hoe de dingen geregeld moeten worden. 

De bemiddelaar begeleidt de partijen in het proces zodat ze zelf in staat zijn om tot een oplossing te komen voor het conflict. De bemiddelaar zorgt ervoor dat de communicatie op een constructieve manier verloopt. Dat men naar mekaar luistert en begrip voor mekaar toont. Dit alles gebeurt in een veilige omgeving op een rustige en vertrouwelijke manier. De bemiddelaar ondersteunt de partijen zodat ze samen tot een voor iedereen aanvaardbare oplossing komen. 

De bemiddelaar zorgt dat de oplossing ook in het belang is van de kinderen indien er kinderen zijn. Door een punt achter een relatie te zetten kan men een einde maken aan het partnerschap maar nooit aan het ouderschap. 

Resultaat

Het resultaat van een bemiddeling is een uitgeschreven bemiddelingsakkoord.