ouderschapsbemiddeling
wij helpen hierbij

Wat is ouderschapsbemiddeling?

Afspraken en regelingen omtrent de kinderen worden hier besproken.

Het zijn de ouders (of een van hen) die de beslissing nemen om te scheiden of een relatie te beëindigen. De kinderen hebben hier niets op te zeggen hoewel zij ook deel uitmaken van het gezin en de veranderingen na het beëindigen van de relatie moeten dragen. Het is belangrijk dat de kinderen aanwezig worden gesteld tijdens de bemiddeling. Dit kan door ze effectief apart een gesprek te laten aangaan met de bemiddelaar of een andere collega OF door zelf in de plaats van de kinderen te gaan staan. Tijdens de gesprekken is het mijn rol om ervoor zorgen dat er ook aan de kinderen wordt gedacht.

Wat vinden zij van bepaalde beslissingen?

Naar welke school zullen ze gaan?

Hoe zit het met hun vrienden?

Wat met de naschoolse activiteiten?

Hoe gaan ze erop reageren? 

Waar gaan ze de vakanties en de feestdagen doorbrengen?

Wat voor impact zal het hebben op hun dagelijks leven?…

Tijdens een ouderschapsbemiddeling kan een eerdere regeling herbekeken worden. Dit kan zijn naar aanleiding van een verhuis, verandering van school, bepaalde leeftijd, ziekte,… De afspraken worden genomen in onderling overleg met de ondersteuning van de bemiddelaar. Deze afspraken kunnen in een schriftelijke overeenkomst opgenomen worden en indien gewenst voorgelegd worden aan de familierechter ter goedkeuring.