Scheidingsbemiddeling

Wat is scheidingsbemiddeling?

Wanneer één van beide partners (of beiden) de beslissing neemt om te scheiden, kan via bemiddeling het scheidingsproces gestart worden. Door voor bemiddeling te kiezen zorgen jullie ervoor dat jullie zelf bepalen hoe het proces verloopt en hoe jullie de zaken regelen o.a.  over het huis, de goederen, de kinderen,…

Wie de beslissing genomen heeft maakt op zich niet uit. Verdriet, boosheid en/of teleurstelling zal jullie leven nu vullen. Het ja-woord of de beslissing om samen te wonen werd niet genomen om uiteindelijk voor deze situatie te komen staan. Hoe confronterend het ook moge zijn, ergens diep van binnen weten jullie dat je beiden verantwoordelijk bent voor deze breuk. Het heeft helaas niet voor altijd mogen zijn. Jullie wens is nu om alles op een correcte en respectvolle manier af te handelen. Dit voor je zelf, voor je aanstaande ex-partner maar vooral ook voor de kinderen.

Dit alles brengt meestal heel wat onzekerheden met zich mee. Je hebt het gevoel in een diep dal te zijn terecht gekomen waar je met heel wat vragen zit:

 • Hoe gaat het met de kinderen?
 • Hoe zit het met de alimentatie?
 • Hoe blijven we samen goede ouders?
 • Hoe zit het met het huis?
 • Wie zal erin blijven wonen?
 • Zal ik wel snel ander onderdak vinden?
 • Ga ik wel rondkomen?
 • Wat met onze spaargelden?
 • Wat met de schulden?
 • Hoe gaat het met het pensioen?
 • Heb ik recht op bepaalde toeslagen?
 • Wie kan ons begeleiden?
 • Moet ik nog afzonderlijk een advocaat raadplegen?

Heel wat vragen die voor spanning kunnen zorgen als je het antwoord niet weet. Dit zorgt er dan ook voor dat het samen regelen bemoeilijkt wordt.

Mijn taak als bemiddelaar bestaat erin jullie in dit proces te ondersteunen. Dat jullie antwoorden krijgen op jullie vragen. Ik zorg ervoor dat alle onderwerpen aangehaald worden die in de overeenkomst moeten opgenomen worden. Elk van jullie krijgt de gelegenheid om uit te spreken wat voor hem/haar belangrijk is. Ik zorg ervoor dat de eventuele stoorzenders uit de communicatie gehaald worden. Door de duidelijke afspraken die jullie maken zullen jullie conflicten opgelost geraken. Als jullie kinderen hebben, wordt aan hen veel belang gehecht tijdens de gesprekken. Een individueel gesprek met de kinderen  wordt aangeboden indien nodig. Door de ondersteuning van de ouders tijdens het bemiddelingsproces tracht ik hen de nodige kennis en skills mee te geven opdat ze de juiste beslissingen kunnen nemen voor hun kinderen. Een echtscheiding mag de dag van vandaag geen lijdensweg meer zijn voor de kinderen noch voor de ouders. Het is mijn missie om dit effectief te bewerkstelligen.

Dit is enkel mogelijk als jullie oprecht en zonder dubbele agenda in de bemiddeling stappen.

Als neutrale derde neem ik jullie mee door het doolhof van wetten en regels, ondersteund door experten waar nodig.

Het doel is te komen tot een echtscheidings- en ouderschapsovereenkomst die door jullie beiden gedragen wordt. Deze overeenkomst kan ter goedkeuring voorgelegd worden aan de familierechtbank.